Wet implementatie prospectusverordening en Besluit implementatie prospectusverordening

Deze consultatie betreft een wetsvoorstel en een ontwerpbesluit ter implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectusverordening).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-08-2018
Einddatum consultatie 28-09-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9750
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beleggers, (rechts)personen die effecten aanbieden of uitgeven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De ontwerpregelingen dienen ter implementatie van de prospectusverordening, die de prospectusrichtlijn (richtlijn 2003/71/EG) zal vervangen per 21 juli 2019. (Rechts)personen die effecten aanbieden of uitgeven hoeven daarmee slechts aan één geharmoniseerd Europees kader te voldoen. De bescherming van beleggers die gepaard gaat met de verplichting tot het publiceren van het prospectus, blijft gehandhaafd.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit kan worden gereageerd.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Te implementeren regeling Verordening (EU) nr. 1129/2017 (prospectusverordening)

Bron: data.europa.eu