Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Ontwerpbesluit ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (PbEU 2019, L 314) en tot uitvoering van verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (PbEU 2019, L 314)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2021
Einddatum consultatie 29-04-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 12195
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s, voor zover zij tevens beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten. Daarnaast ook beleggingsholdings en gemengde financiële holdings met zetel in Nederland en de financiële toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §6 van het algemeen deel van de memorie van toelichting bij het voorstel voor de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling