Implementatiebesluit verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen

Het Implementatiebesluit verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen wijzigt enkele onderdelen van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van de BRRD II.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-09-2021
Einddatum consultatie 15-10-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 12999
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken, beleggingsondernemingen, De Nederlandsche Bank (DNB)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

DNB kan handhavend optreden bij overtreding van bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn (EU) 2019/879

Bron: eur-lex.europa.eu