Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Het voorontwerp zet de richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten om in het Nederlandse recht. De richtlijn verplicht de lidstaten een collectieve schadevergoedingsactie voor consumenten in te voeren. De richtlijn stelt aan deze actie enkele inhoudelijke eisen en voorwaarden, bijvoorbeeld voor de financiering van de actie. De richtlijn regelt ook dat iedere lidstaat een lijst moet opstellen met organisaties die collectieve acties kunnen beginnen in een andere lidstaat.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 1 mei 2021

  • Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten