Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet identificatie houders aandelen aan toonder

Wetsvoorstel identificatie houders aandelen aan toonder

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
11-04-2017
Einddatum consultatie
11-05-2017
Status
Actief
Type regeling
Wet
Organisatie
Financien, Veiligheid en Justitie

Doel van de regeling

De regeling heeft tot doel houders van aandelen aan toonder te identificeren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Houders van aandelen aan toonder
- Naamloze vennootschappen
- Intermediairs zoals banken en beleggingsinstellingen

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk. Aandelen aan toonder kunnen na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair, zoals een bank of een beleggingsonderneming. De effectenrekening staat op naam waardoor anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk is. Opsporingsinstanties kunnen bij intermediairs de gegevens opvragen van de houders van effectenrekeningen voor de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit.

Het wetsvoorstel geeft daarmee opvolging aan de aanbevelingen van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes en van de Financial Action Task Force, die zich richten op de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regelgeving en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Reageer op consultatie

Meer informatie

Acties

Delen