Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap

Het wetsvoorstel biedt een regeling voor het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Daarnaast wordt de praktijk voor zittingen gesloten jeugdhulp op locatie en de praktijk van het doen van mondelinge uitspraak in spoedeisende gevallen met dit voorstel verankerd. Daarnaast bevat het voorstel een aantal technische wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boeken 1 en 10 van het Burgerlijke Wetboek en enige andere wetten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
18-10-2018
Einddatum consultatie
15-11-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID
9515
Onderwerpen
Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Paren die een religieuze verbintenis zijn aangegaan, advocaten, rechters.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Vergemakkelijken van het binnen één procedure afhandelen van de echtscheiding en een verzoek om een bevel tot medewerking aan het teniet doen gaan van een religieuze verbintenis.
Tevens vergroting van de bewustwording dat er in zijn algemeenheid van partijen die een religieuze verbintenis zijn aangegaan iets extra’s kan worden verwacht om deze teniet te doen gaan als de andere echtgenoot dat wenst.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling