Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Bro geliberaliseerde woningen voor middenhuur

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu wijzigen het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Met deze wijziging krijgen gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 25 april 2018

Deze regeling is per 1 juli 2017 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 februari 2017

Op 7 februari 2017 is verslag op hoofdlijnen met de inbreng van belangstellenden op deze internetconsultatie geplaatst. Op 26 juni 2017 is een inhoudelijke reactie namens de regering gegevens op de inbreng. Inwerking treden is voorzien per 1 juli 2017.

Zoeken
Uitgebreid zoeken