wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Reactie

Naam 'Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis', een initiatief van 37 woningcorporaties (SJT van Schaik)
Plaats Hoorn
Datum 5 augustus 2019

Vraag1

Er kan gereageerd worden op alle aspecten van dit conceptwetsvoorstel
Wij vinden dat de sociale huursector er is voor iedereen die geen toegang krijgt tot een markthuur- of koopwoning. Het ideaal van een brede en gevarieerde sociale huursector, die een thuis biedt aan velen, verdwijnt steeds verder uit beeld. Daar maken wij ons grote zorgen over.

In bijgaande reactie treft u onze reactie op de consultatie wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen.

Namens 37 woningcorporaties en een huurdersvereniging,

Stefan van Schaik
directeur-bestuurder Wooncompagnie

Bijlage