wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Dit wetsvoorstel bevat vier maatregelen voor de gereguleerde huursector:
1. Differentiatie DAEB-inkomensgrenzen naar huishoudenstypen
2. Verbetering van de systematiek van inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
3. Tijdelijke huurkorting
4. Zeer lage huren met een hogere huursprong verhogen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-06-2019
Einddatum consultatie 07-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huurders bij woningcorporaties, huurders van gereguleerde huurwoningen bij particuliere of commerciële verhuurders, woningcorporaties en particuliere en commerciële verhuurders van gereguleerde huurwoningen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor (potentiële) huurders van woningen in het gereguleerde huursegment hebben de maatregelen de volgende effecten:
• De differentiatie van de DAEB-inkomensgrenzen wijzigt voor huishoudenstypen of zij als primaire doelgroep in aanmerking komen voor woningen in het DAEB-segment.
• Huurders met een hoog (midden)inkomen kunnen in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging indien hun verhuurder deze maatregel toepast. Deze bestaande maatregel wordt aangepast: de inkomensgrenzen komen hoger te liggen en de toegestane huurverhogingen worden vergroot.
• Het wordt voor verhuurders mogelijk gemaakt om een tijdelijke huurkorting toe te passen. Huurders kunnen hierdoor in aanmerking komen voor tijdelijke huurkorting.
• Huurders met een huur onder de € 300 kunnen te maken krijgen met een hogere huurverhoging dan de ‘reguliere’ huurverhoging, indien hun verhuurder deze toepast.
Voor woningcorporaties hebben de maatregelen de volgende effecten:
• De DAEB-inkomensgrenzen bepalen de primaire doelgroep voor de woningen in het DAEB-segment. Woningcorporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijgekomen woningen toewijzen aan de primaire doelgroep. Met dit wetsvoorstel worden die DAEB-inkomensgrenzen gedifferentieerd naar omvang van het huishouden.
Voor woningcorporaties, commerciële en particuliere verhuurders in het gereguleerde huursegment hebben de maatregelen de volgende effecten:
• Verhuurders kunnen ervoor kiezen om de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging toe te passen bij huishoudens met een hoog (midden)inkomen. De regeling wordt effectiever door het verhogen van de toegestane huursprongen.
• Verhuurders kunnen ervoor kiezen om huurders een tijdelijke huurkorting te geven. Dit wetsvoorstel maakt het voor verhuurders mogelijk om de huur daarna weer op te trekken naar de oude huurprijs.
• Verhuurders kunnen ervoor kiezen om zeer lage huren met een hogere huurverhoging te verhogen om de prijs-kwaliteitverhouding versneld te verbeteren.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op alle aspecten van dit conceptwetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Integrale wetstekst (ter illustratie)