Wijziging van de Huisvestingswet 2014

Dit wetsvoorstel strekt tot verbetering van de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Huisvestingswet 2014. Om dit te bereiken worden de regels aangaande woonruimteverdeling, woonruimtevoorraadbeheer en de sturing en het toezicht op het lokale huisvestingsbeleid aangevuld en aangepast. Daarnaast worden een aantal technische wijzigingen doorgevoerd en wordt verduidelijkt hoe de Huisvestingswet 2014 zich in de praktijk verhoudt tot andere aanverwante wet- en regelgeving.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Technische storing, 14 januari 2022

Vanwege een technische storing op woensdag 12 januari is het mogelijk niet gelukt een consultatiereactie in te sturen. Indien dit het geval is, kunt u uw reactie per mail sturen naar sander.hulshof@minbzk.nl, waarna uw reactie door het ministerie van BZK handmatig aan de consultatie toegevoegd zal worden.

Consultatieperiode aangepast, 26 november 2021

Op verzoek van enkele gemeenten is de consultatietermijn met twee dagen verlengd, tot en met 12 januari 2022.