Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Het buiten gebruik stellen van boorgaten en putten

De Mijnbouwregeling bevat regels voor het buiten gebruik stellen van putten en boorgaten, die gebruikt zijn voor het opsporen of winnen van delfstoffen, aardwarmte of de opslag van stoffen. Nieuwe technieken, innovaties en ervaringen zijn aanleiding voor actualisatie van deze regels. De ontwerpregeling maakt het mogelijk om nieuw ontwikkelde goede praktijken van mijnbouwondernemingen als beleidsregels vast te stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
11-01-2019
Einddatum consultatie
12-02-2019
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Ministeriƫle regeling
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

alle ondernemingen die boorgaten aanleggen en (later) buiten gebruik stellen, waaronder mijnbouwondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Duidelijkheid over de wijze waarop een boorgat afgesloten moet worden en meer mogelijkheden om innovatieve technieken toe te passen.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele ontwerpregeling

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Effectentoetsen

Uitleg over wat een effectentoets is

Acties

Delen regeling