Herziening van de Wft

De omvang en de complexiteit van de Wft zijn sterk toegenomen door de vele wijzigingen van de wet sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007. De minister van Financiën heeft, naar aanleiding van een advies van de Raad van State, besloten te verkennen hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 40 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: