Besluit implementatie richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Het ontwerpbesluit regelt dat de eisen met betrekking tot het productontwikkelingsproces niet langer van toepassing zijn op obligaties waarin geen ander derivaat dan een make-whole-clausule is ingebouwd. Verder bevat het ontwerpbesluit wijzigingen met betrekking tot enkele (informatie)verplichtingen die van toepassing zijn op het verlenen van beleggingsdiensten aan professionele beleggers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-08-2022
Einddatum consultatie 29-09-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 14494
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beleggingsondernemingen, beleggers, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het ontwerpbesluit strekt samen met wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen tot implementatie van de richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (EU) 2021/338. Beide regelingen reduceren de nalevingskosten voor het bedrijfsleven en in het bijzonder voor beleggingsondernemingen met € 2,4 miljoen per jaar. Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor burgers, overheid of het milieu. Dit besluit zelf brengt geen nieuwe regeldrukkosten met zich mee.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Bron: eur-lex.europa.eu