Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Herstelbesluit financiële markten 2018

Dit ontwerpbesluit voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
28-11-2017
Einddatum consultatie
31-12-2017
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Financiën
Keten-ID
7882
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders. Zie voor details de nota van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie voor de verwachte effecten van deze regeling de nota van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting mag worden gereageerd.

Acties

Delen regeling