Besluit tot regeling van de herregistratie van de physician assistant

De consultatie heeft tot doel belangstellenden de mogelijkheid te geven te reageren op een ontwerp van algemene maatregel van bestuur om regels te stellen over de periodieke registratie van phyisician assistants.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-04-2019
Einddatum consultatie 26-05-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 8682
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Physician assistants, zorgaanbieders, patiënten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Physician assistants zullen zich eens in de vijf jaar moeten laten herregistreren. Voorwaarde voor herregistratie is dat de deskundigheid op peil blijft door voldoende werkervaring te hebben opgedaan. Een patiënt heeft met de herregistratie de waarborg dat de beroepsbeoefenaar over voldoende werkervaring beschikt.

Waarop kunt u reageren

Op het hele ontwerp-besluit kan worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Besluit periodieke registratie Wet BIG

Bron: wetten.overheid.nl

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Bron: wetten.overheid.nl