Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Dit wetsvoorstel ziet op de herindelingsverkiezingen van nov. 2021. Doel: het verkiezingsproces weer zoveel mogelijk terug naar het “oude normaal”. Voor de Tweede Kamerverkiezing in maart jl. waren maatregelen nodig (briefstemmen en 3 i.p.v. 2 volmachten per kiezer) die gevolgen hadden voor de waarborgen waaraan het verkiezingsproces moet voldoen. Nu er kan worden afgeschaald, laat dit wetsvoorstel als eerste die maatregelen vervallen. Verder worden enkele verbeteringen voorgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-06-2021
Einddatum consultatie 21-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten waar in nov. 2021 herindelingsverkiezingen worden gehouden en de kiesgerechtigden en leden van de stembureaus in die gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

* De gemeenten zijn belast met de organisatie van de verkiezingen. Uiteraard zullen zij hierin waar mogelijk worden bijgestaan door het ministerie van BZK.
* Kiesgerechtigden houden de mogelijkheid om al op de maandag en de dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming (woensdag) hun stem uit te brengen in een aantal stemlokalen in hun gemeente.
* In de stemlokalen zullen mogelijk nog afstands- en hygiënemaatregelen nodig zijn, afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus rond de verkiezingen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Bron: wetten.overheid.nl