Initiatiefwetsvoorstel hatecrimes

Invoering discriminatoir oogmerk als strafverzwarende omstandigheid

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-06-2020
Einddatum consultatie 25-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling verhoogt de op een delict gestelde maximale vrijheidsstraf met een derde indien het delict is begaan met een discriminatoir oogmerk wegens ras, godsdienst of levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de verhoging van de strafbedreiging hopen de initiatiefnemers potentiële daders van discriminatoir gemotiveerde delicten te weerhouden en het signaal te geven dat hatecrimes niet worden getolereerd.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen.

Downloads