Regeling strafrechtelijke handhaving door de Inspectie SZW

De Inspectie SZW wordt aangewezen als bevoegd tot strafrechtelijke handhaving op het terrein van de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-11-2020
Einddatum consultatie 30-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Inspectie SZW.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De structurele grondslag voor strafrechtelijke opsporing door de Inspectie SZW op het terrein van de Jeugdwet, de Wet marktordening gezonheidszorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zorgt ervoor dat het niet meer nodig is dat de officier van justitie per geval de Inspectie van SZW belast met opsporing.

Waarop kunt u reageren

De gehele regeling inclusief de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Regeling toedeling strafrechtelijke handhaving Wlz en Zvw

Bron: wetten.overheid.nl

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten

Bron: wetten.overheid.nl