Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van Besluit natuurbescherming i.v.m. handelsverbod op Aziatische duizendknopen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 21 oktober 2020

Vraag1

Wilt u reageren op de 'Wijziging van Besluit natuurbescherming i.v.m. handelsverbod op Aziatische duizendknopen'? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Geachte heer/mevrouw,

Goed te vernemen dat er gewerkt wordt aan een handelsverbod op Aziatische Duizendknopen! Wij zouden (op basis van onderzoek i.s.m. WUR) in het kader van de circulaire economie echter wel graag in de mogelijkheid blijven om bij of als onderdeel van bestrijding van Aziatische Duizendknopen op onze terreinen (en eventueel gedeeltelijk die van onze buren) vrijgekomen natuurlijke restmaterialen van de Aziatische Duizendknoop als grondstof in te brengen in een materialen kringloop.

Het onderzoek "Verkennende studie toepassingsmogelijkheden Aziatische duizendknoop (Wageningen Research, rapport WPR-1003)" wijst er ons inziens namelijk op dat er op zijn minst interessante aanleidingen zijn om nader te bekijken of het een duurzame en daarmee wenselijke ontwikkeling zou zijn als er meer focus komt op het maken van nieuwe producten en/of biobased grondstoffen uit natuurlijke restmaterialen uit eigen land, zodat we ze niet meer dan nodig van ver hoeven te halen en daarmee de belasting op ons milieu omlaag brengen. Daar we ook een probleem hebben met Invasieve Exoten en de Aziatische Duizendknoop voorop, hebben wij deze soort in ons onderzoek bij wijze van spreken gebruikt als gidssoort.

Met vriendelijke groet,
Jeff Diks en Mariëtte van Rooij, namens ProRail
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht