Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van Besluit natuurbescherming i.v.m. handelsverbod op Aziatische duizendknopen

Reactie

Naam DB Waterschap De Dommel (dhr. M. Tholen)
Plaats Boxtel
Datum 26 oktober 2020

Vraag1

Wilt u reageren op de 'Wijziging van Besluit natuurbescherming i.v.m. handelsverbod op Aziatische duizendknopen'? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Het verbod op de verschillende soorten uitheemse duizendknopen is een stap in de goede richting van effectief uitvoeren van het bestaande exotenbeleid. Een preventieve aanpak is immers de meest kosteneffectieve aanpak, volgens Europa en nationale rijksoverheid. Het is echter wel betreurenswaardig dat dit verbod zo lang op zich heeft laten wachten en pas komt nu de verspreiding en bijkomende schade van deze duizendknopen enorm is, terwijl de schade van de soorten al lange tijd bekend zijn. Een preventieve aanpak is alleen efficiënt als deze ook tijdig wordt ingezet. We hopen dat de rijksoverheid dit middel in de toekomst in een vroeger stadium inzet, bijvoorbeeld voor groepen uitheemse waterplanten.
Het voorliggende verbod heeft geen betrekking op de Afghaanse duizendknoop. Deze veroorzaakt vergelijkbare schade als de drie soorten in het voorgestelde verbod, maar is minder bekend en minder verspreid. Ook omvat het verbod niet andere, vergelijkbare soorten zoals (andere) ondersoorten en hybride producten, bijvoorbeeld door middel van een verbod op de soortengroep. Waterschap De Dommel heeft daarom de vraag waarom het verbod beperkt is tot de 3 soorten en waarom de Afghaanse soorten en mogelijke hybriden en ondersoorten niet in het verbod zijn opgenomen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht