Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Minimaliseren gaswinning Groningenveld

De inzet van Groningen wordt het sluitstuk in de vraag naar laagcalorisch gas. Om te zorgen dat er niet meer gewonnen wordt dan noodzakelijk, is een aanpassing van de Gaswet en Mijnbouwwet noodzakelijk. Het wetsvoorstel regelt dat GTS de minister van EZK adviseert over de benodigde minimale gaswinning uit het Groningenveld en dat vervolgens middels een operationele strategie NAM wordt opgedragen deze hoeveelheid te winnen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
29-03-2018
Einddatum consultatie
13-04-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De inwoners en overheden van Groningen, de vergunninghouder (NAM), de afnemer van het gewonnen gas (Gasterra), de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en de eindgebruikers van laagcalorisch gas.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De winning uit het Groningenveld wordt het sluitstuk om te kunnen voorzien in de behoefte aan laagcalorisch gas door eindgebruikers. In die zin heeft dit wetsvoorstel geen gevolgen voor eindgebruikers; de maatregelen die worden getroffen in het kader van de energietransitie hebben wel effecten voor eindgebruikers en zullen leiden tot een lagere vraag naar (laag)calorisch gas hetgeen weer een effect heeft op de hoeveelheid gas die gewonnen wordt uit het Groningenveld.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling