Grond toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs in Grondwet

Reactie

Naam VGS en VBSO (Drs. C. de Groot)
Plaats Ridderkerk
Datum 9 juli 2021

Bijlage