Grond toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs in Grondwet

De initiatiefnemer beoogt het belangrijke artikel 23 van de Grondwet aan te vullen. Met de aanvullingen blijft de onderwijsvrijheid voor scholen bestaan: Ieder kind heeft recht op onderwijs, en moet elke school kunnen kiezen. Tegelijkertijd moet elke school de plicht hebben om kinderen op gelijke voet te accepteren. Daarbij moet het onderwijs bijdragen aan gelijke kansen, persoonlijkheidsvorming en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 oktober 2021

De indiener bedankt alle respondenten. Hij waardeert de betrokkenheid die naar voren komt in de reacties. Van de vijftig reacties die er zijn binnengekomen op deze initiatiefwet hebben wij het bijgaande verslag gemaakt. Een samenvatting daarvan is opgenomen in de Memorie van Toelichting, met op hoofdlijnen een reactie van de indiener daarop.