wijziging Grondwet in verband met staatkundige positie BES-eilanden

Dit voorontwerp is nog geen wetsvoorstel. Het voorontwerp brengt de bijzondere positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot uitdrukking en de deelname aan de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer wordt mogelijk gemaakt. Het wetsvoorstel zal worden ondertekend door achtereenvolgens de Minister-President, de Minister en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninrkijksrelaties.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: