Nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

Door middel van deze consultatie wordt aan belangstellenden de gelegenheid gegeven om voor hen van belang zijnde aangelegenheden in relatie tot een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting onder de aandacht van het ministerie van Financiën te brengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-06-2019
Einddatum consultatie 29-07-2019
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De consultatie is breed opgezet. Zowel belangengroepen, werkgeversorganisaties, bedrijven, belastingadviseurs, wetenschappers, ngo’s en alle andere geïnteresseerden worden uitgenodigd een reactie in te zenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten hangen af van de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt.

Waarop kunt u reageren

Aan belangstellenden wordt gevraagd te reageren op de vragen in het consultatiedocument.

Downloads

Overige documenten

  • Position paper van de NOB

  • Position paper van de SRA

  • Position paper van het RB

  • Position paper van Jan van de Streek

  • Position paper van Michiel Spanjers

  • Position paper van VNO-NCW en MKB-Nederland

  • Verslag startbijeenkomst zoals gepubliceerd in WFR 2019 78