Richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing

Het richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing vult richtlijn 2017/1132 (EU) aan met procedurele regels voor grensoverschrijdende omzetting en splitsing en wijzigt de procedurele regels voor grensoverschrijdende fusie. Daarnaast bevat het voorstel inhoudelijke regels voor de bescherming van aandeelhouders en schuldeisers in geval van omzetting, fusie of splitsing en inhoudelijke regels voor de bescherming van werknemers in geval van een omzetting of splitsing.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-05-2018
Einddatum consultatie 30-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie EU-regeling
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtspersonen, naamloze en besloten vennootschappen, aandeelhouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Europese Commissie verwacht dat het voorstel het voor bedrijven gemakkelijker maakt om een grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing te effectueren en daarmee de vrijheid van vestiging binnen de EU bevordert. Tevens verwacht de Commissie dat de kosten per grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing zullen dalen. Met name het MKB zal profiteren van het gemakkelijker en goedkoper worden van grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen op het gehele richtlijnvoorstel reageren.

Downloads