Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing

Het richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing vult richtlijn 2017/1132 (EU) aan met procedurele regels voor grensoverschrijdende omzetting en splitsing en wijzigt de procedurele regels voor grensoverschrijdende fusie. Daarnaast bevat het voorstel inhoudelijke regels voor de bescherming van aandeelhouders en schuldeisers in geval van omzetting, fusie of splitsing en inhoudelijke regels voor de bescherming van werknemers in geval van een omzetting of splitsing.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
18-05-2018
Einddatum consultatie
30-06-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
EU-regeling
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen
Burgerlijk recht Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtspersonen, naamloze en besloten vennootschappen, aandeelhouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Europese Commissie verwacht dat het voorstel het voor bedrijven gemakkelijker maakt om een grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing te effectueren en daarmee de vrijheid van vestiging binnen de EU bevordert. Tevens verwacht de Commissie dat de kosten per grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing zullen dalen. Met name het MKB zal profiteren van het gemakkelijker en goedkoper worden van grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen op het gehele richtlijnvoorstel reageren.

Acties

Delen regeling