biometrie automatische grenscontrole

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 om het mogelijk te maken om voor de doelgroep biometrische gegevens te verwerken bij het gebruik van e-gates voor grensoverschrijding.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-10-2021
Einddatum consultatie 24-12-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Immigratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderdanen van derde landen van wie de grensoverschrijding niet in het EES moet worden geregistreerd, Unieburgers, van burgers van een Europese Vrijhandelsassociatie van de Europese Economische Ruimte en van Zwitserse burgers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Wanneer de doelgroep ervoor kiest om gebruik te maken van een e-gate bij het passeren van de grens, kan de verwerking van de biometrische gegevens plaatsvinden op grond van deze wetswijziging.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole