AVV-aanvragen glastuinbouwsector

AVV-aanvragen glastuinbouwsector De erkende brancheorganisaties de vereniging Brancheorganisatie Groenten en Fruit Nederland (BO G&F) en de vereniging Brancheorganisatie Sierteeltproducten (BO Sierteelt) verzoeken de Minister van LNV om een verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 1 februari 2021