Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet publieke gezondheid vanwege invoering vergunning- en meldplicht

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Haarlem
Datum 18 november 2021

Vraag1

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.
Geachte heer/mevrouw,
De voorgestelde 2 G wet vind ik ongrondwettelijk en discriminatoir. Ik verzoek u niet in te stemmen met deze wet en alles in het werk te stellen om deze wet tegen te houden. Het is uw plicht als ingezworen volksvertegenwoordiger / ambtenaar.

Hoogachtend.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht