Wijziging Wet publieke gezondheid vanwege invoering vergunning- en meldplicht

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunning- en meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met verwekkers van bepaalde infectieziekten en enkele andere wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-10-2021
Einddatum consultatie 28-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11191
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel regelt dat een vergunning- of meldplicht kan worden ingesteld voor faciliteiten die handelingen verrichten met verwekkers van bepaalde infectieziekten. De daadwerkelijke vergunning- of meldplicht wordt bij algemene maatregel van bestuur ingevoerd. Op dit moment bestaat alleen het voornemen om een vergunning- en meldplicht in te voeren voor poliovirus verwerkende faciliteiten.

Het wetsvoorstel voorziet verder in borging van de aanvullende seksuele gezondheidszorg door de GGD-en in de Wet publieke gezondheid met een regietaak van het RIVM.

Ook wordt voorzien in uitbreiding van de gegevens die een arts in het kader van zijn meldplicht aan de GGD moet verstrekken. Het gaat hierbij om de meldplicht bij een vermoede of vastgestelde besmetting met een infectieziekte behorend tot een van de groepen van de Wet publieke gezondheid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Na invoering van een vergunningplicht voor poliovirus verwerkende faciliteiten zullen deze faciliteiten als zij met 'onveilige' poliovirus typen werken moeten voldoen aan de eisen van het WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccin use (GAPIII).

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet publieke gezondheid

Bron: wetten.overheid.nl