Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet publieke gezondheid vanwege invoering vergunning- en meldplicht

Reactie

Naam B.M. Groenendijk
Plaats Lisse
Datum 5 november 2021

Vraag1

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.
Deze wijziging kan in bepaalde situaties anders worden geïnterpreteerd dan de wet voor ogen heeft:

Onder Artikel 12b: deze wet zorg er voor dat er geen vergunning nodig is om infectieus agens te vervoeren. Hierbij denkende aan een mobiel laboratorium kan iedereen dus aan de infectieus agens werken binnen dit mobiele lab.
Daarom is het noodzakelijk deze wet verwerking tijdens transport te verbieden.

Onder Artikel 12i: Er bestaat een verschil tussen wetenschappelijke Groep A en Politieke Groep A. Dit kan vergaande gevolgen hebben als een infectieus agens onder Groep A wordt gerekend terwijl deze wetenschappelijk niet het geval is. (en andersom) . Hierdoor zou het kunnen dat verwerkers van deze infectieus agens genocide kunnen bewerkstelligen. Het zou beter zijn om Groep A beter te definiëren zonder politiek oogmerk. Daarnaast kan tijdens de verwerking van een willekeurige infectieus agens een mutatie optreden waardoor deze spontaan in de wetenschappelijke Groep A valt. Dit zou ook vast gelegd moeten worden in de meldplicht.

Onder Artikel 29a:
Een Persoon die ziekte verschijnselen vertoond is feitelijk een bewerker van de infectieus agens. en is hierdoor vergunningplichtig
daarnaast moet dus volgens deze wet verplichte melding worden gedaan etc.
Aannemende dat deze strekking niet in deze wet wordt bedoelt is het belangrijk dit te vermelden. Dat het niet om de natuurlijke persoon zelf gaat als houder, verwerker, etc van de infectieus agens.

Daarnaast kan door de nieuwe mRNA-Corona / C.R.I.S.P of andere toekomstige gen therapie technologieen toe te passen op een persoon deze persoon wezelijk een bewerker van de infectieus agens is of zelf het produceren ervan bewerkstelligt door de infectieus agens in het lichaam te produceren
Hierdoor worden mensen die gevaccineerd zijn met een dergelijk vaccin (o.a. het 'corona' vaccins) vergunning plichtig aangezien de aanpassing aan het lichaam niet uitgezet kan worden.

Met het oog op 'Corona' die de discutabele status heeft van Groep A kan deze wet vergaande gevolgen hebben voor natuurlijke personen.
Daarom aanpassing van wet zodat het betreft een bewerker van van de infectieus agens buiten het menselijk lichaam betreft.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht