Gezin krijgt bescherming in de Grondwet

Dit wetsvoorstel neemt in de Grondwet op dat ieder recht heeft op respect voor zijn gezinsleven en ook het recht van een ieder om te weten wie zijn biologische ouders zijn. De economische, sociale en culturele belangen van het gezin moeten wettelijk gewaarborgd zijn. Bovendien moet de regering zich in ieder geval jaarlijks verantwoorden over de staat van het gezin.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 34 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: