Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam P.W. (Hr Edward Henry Pilemost)
Plaats Breda
Datum 13 november 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
nee

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
nee

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
er wordt wanhopig gepoogd een coffeeshop zo onaantrekkelijk mogelijk over te laten komen. Iedere vorm van werving of (aantrekkelijke) reclame wordt geweerd en er wordt nergens gerept over de sociale functies van coffeeshops. Verder is het natuurlijk ronduit belachelijk dat cannabis alleen in de ruwe vorm wordt toegelaten. Zo dwingt de overheid gebruikers te roken, terwijl er veel betere en gezondere methodes zijn, zoals edibles. Ik rook niet (meer), maar op deze manier dwingt men mij, schandalig dus!

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
nee

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
ja, overdreven veel zelfs.

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
ja

Vraag7

Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?
waar kan ik bv edibles kopen? Over dit onzalige plan is duidelijk niet goed nagedacht. Er wordt nergens uitgegaan van een gezond marktmechanisme om klanten en detailhandel van dienst te zijn. Dit alles wordt gegenereerd vanuit angst. Op deze manier zal de handel zich snel verplaatsen en wrijven de criminelen zich in hun handen. Nergens wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis mbt verkoop, handel en gebruik. Duidelijk is wel dat het geheel is opgezet door mensen zonder enige kennis van het produkt. Zo jammer dit