Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam Dhr JB Dijkstra
Plaats Amsterdm
Datum 14 november 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
Ik ben van mening dat het er naar uitziet dat er inderdaad een gesloten keten ontstaat op deze manier.

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
De eisen zijn duidelijk

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
geen commentaar.

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
Nee, ik ben niet van mening dat de aanwijzing duidelijk is.

Het heeft er de schijn van dat niet de beste lui voor het aangewezen werk gekozen zullen worden.

Hoe gaat de overheid ervoor zorgen dat de juiste persoon op de juiste functie wordt gezet? Dus een teler die actief is in de cannabis community en zijn vak met passie uitvoerd?

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
ja

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
ja, dit is duidelijk.

Vraag7

Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?
Zoals met alles moet je de juiste persoon op de juiste plek hebben.

Met cannabis kweken is dat niet anders. Zoek de telers in de pool van mensen die het al tientallen jaren doen en verbonden zijn met de cannabis community. Zij die kweken, breeden, zaden kweken, cannabis cups winnen.

Geef elke gemotiveerde (illegale) kweker een kans. Of zoals de canadezen zeggen: maak niet de fout die wij in het begin maakte, door een groente/fruit teler cannabis te laten kweken, maar laat de cannabis kwekers het zelf doen.

Elke dag komen er tientallen nieuwe cannabis soorten bij. Het aanbod in de coffeeshops wisselt per dag naar behoefte vanuit de cannabis community en liefhebbers. Dan praten we nog niet eens over edibles (eetbare cannabis producten) hasjish en andere vormen van extracties.

Als je als kweker niet diep verweven bent met deze community, zal je altijd achter de feiten blijven aanlopen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht