Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam H Weevers
Plaats Apeldoorn
Datum 13 november 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
ja

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
de maximale 5 gram pp moet ook per dag.

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
zie 2

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
controle op teler, op eigenaar, op financier.

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
zie 4

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
preventie en voorlichting VOOR deelnemende coffeeshops: NEE

Vraag7

Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?
zie 6
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht