Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Voorstel van rijkswet tot het voorzien in een procedure voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en één of meer landen, als bedoeld in artikel 12a van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: