Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit implementatie geldmarktfondsen

De wijzigingen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten hebben tot doel de AFM aan te wijzen als bevoegde autoriteit voor wat betreft de verordening geldmarktfondsen met uitzondering van artikel 28 (stresstesten). Daarvoor wordt DNB aangewezen. Als gevolg hiervan kunnen de AFM respectievelijk DNB handhavend optreden indien artikelen van de verordening worden overtreden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
02-11-2018
Einddatum consultatie
30-11-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Financiën
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van geldmarktfondsen, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aan dit besluit zijn geen administratieve lasten en nalevingskosten voor het bedrijfsleven verbonden.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Externe bronnen

Acties

Delen regeling