Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit implementatie geldmarktfondsen

De wijzigingen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten hebben tot doel de AFM aan te wijzen als bevoegde autoriteit voor wat betreft de verordening geldmarktfondsen met uitzondering van artikel 28 (stresstesten). Daarvoor wordt DNB aangewezen. Als gevolg hiervan kunnen de AFM respectievelijk DNB handhavend optreden indien artikelen van de verordening worden overtreden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-11-2018
Einddatum consultatie 30-11-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van geldmarktfondsen, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aan dit besluit zijn geen administratieve lasten en nalevingskosten voor het bedrijfsleven verbonden.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te implementeren regeling Verordening geldmarktfondsen

Bron: eur-lex.europa.eu
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling