Voorstel aanpassing geldigheidsduur verblijfsvergunning asiel

Reactie

Naam Vereniging Asieladvocaten en juristen Nederland (mr I.J.M. Oomen)
Plaats Amsterdam
Datum 13 november 2018

Bijlage