Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Voorstel aanpassing geldigheidsduur verblijfsvergunning asiel

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III opgenomen voornemen de asielvergunning in eerste instantie voor drie jaar te verlenen en niet langer voor vijf jaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
03-10-2018
Einddatum consultatie
14-11-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Organisatie en beleid Tijdelijk verblijf

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Nederland gaat met het invoeren van deze wijziging meer in de pas lopen met andere landen in Europa.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele voorstel worden gereageerd

Externe bronnen

Acties

Delen regeling