Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Aanpassing procedure bij behandeling van herhaalde asielaanvragen

Met dit ontwerpbesluit wordt uitvoering gegeven aan het in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III opgenomen voornemen mogelijk te maken dat bij een herhaalde aanvraag een gehoor achterwege wordt gelaten indien op basis van de stukken blijkt dat deze aanvraag geen kans van slagen heeft.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren:
Naam
Datum

Acties

Delen regeling