Informeren gemeenten over detentie voor de re-integratie van ex-gedetineerden

Dit besluit regelt dat aan gemeenten kan worden gemeld wanneer iemand vastzit en wanneer deze weer terugkeert in de betreffende gemeente. Dit brengt gemeenten in positie hun ondersteunende en coördinerende rol bij de re-integratie van ex-gedetineerden actief in te vullen. De justitiële gegevens die kunnen worden verstrekt zijn persoonsidentificerende gegevens en de datum en wijze waarop de vrijheidsbeneming is aangevangen en beëindigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2017
Einddatum consultatie 15-02-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 8845
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, (ex-)gedetineerden, gevangeniswezen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gemeenten worden tijdig geinformeerd over de detentie van ingezetenen zodat activiteiten in het kader van de re-integratie kunnen worden gestart. Gedetineerden kunnen hiervoor actief worden benaderd. DJI ondersteunt de gemeenten tijdens de detentie.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op elk onderdeel van de regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit justitiele en strafvorderlijke gegevens

Bron: wetten.overheid.nl