Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling gebruiksbeperking frequentieruimte commerciële FM-radio-omroep

De Regeling gebruiksbeperking frequentieruimte commerciële FM-radio-omroep bepaalt de maximale hoeveelheid frequentieruimte die een rechtspersoon ten hoogste mag gebruiken of in een verdeling als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Telecommunicatiewet kan verwerven voor commerciële FM-radio-omroep.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-03-2020
Einddatum consultatie 24-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Markttoezicht Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Commerciële FM-radio-omroepen. Artikel 3.11, tweede lid, van de wet, biedt de mogelijkheid om, wanneer op grond van het eerste lid een beperking wordt gesteld aan de frequentieruimte die één rechtspersoon kan gebruiken of verwerven, bij ministeriële regeling te bepalen wanneer verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen als één worden aangemerkt voor de vraag of de maximale hoeveelheid frequentieruimte per rechtspersoon wordt overschreden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op basis van het advies van de ACM wordt de gebruiksbeperking die geldt voor landelijke commerciële partijen en de gebruiksbeperking die geldt voor niet-landelijke commerciële partijen ongewijzigd overgenomen. De regeling heeft in dit opzicht geen effecten.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele ministeriële regeling.

Downloads

Overige documenten

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling