Wijziging Financiële verhoudingswet

Reactie

Naam gemeente Amstelveen (behandelend ambtenaar H.W. Palm College van Burgemeester en Wethouders gemeente Amstelveen)
Plaats Amstelveen
Datum 10 maart 2020

Bijlage