Wijziging Financiële verhoudingswet

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 14 maart 2020

Vraag1

Het ministerie ontvangt graag uw inhoudelijke reacties op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting of onderdelen daarvan. Reacties kunnen, waar mogelijk, worden meegenomen in de verdere voorbereiding van het wetsvoorstel.
Heel goed om een keer op een dergelijk abstract niveau naar het geheel van geldstromen tussen overheden op verschillende niveaus te kijken, alleen een gemiste kans dat de geldstromen tussen diezelfde overheden en de burger hier niet op gelijke voet in zijn meegenomen. Alsof burger en overheid niet onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Samen vormen ze een gesloten systeem waarbinnen die geldstromen circuleren. Als je toch de diepte in gaat, streef dan naar een gezonde inrichting van het hele systeem.

Zie bijvoorbeeld dit fragment in § 3.1: "Doel en uitgangspunten van het verdeelstelsel van de algemene uitkering blijven zowel voor het gemeentefonds als provinciefonds ongewijzigd, namelijk gemeenten en provincies in een financieel gelijkwaardige uitgangspositie brengen". Als ik de rest van de tekst goed begrijp, wordt hiermee bedoeld dat objectief meetbare, structurele verschillen in het verdienvermogen of het patroon van onvermijdbare uitgaven tussen bijvoorbeeld twee voor het overige vergelijkbare gemeentes worden gecompenseerd ("verevend").

Net zo zou je kunnen stellen dat de bedoeling van uitkeringen aan burgers is om bijvoorbeeld twee personen van wie de ene een zwakke gezondheid heeft en de andere niet, en die voor het overige vergelijkbaar zijn (evenzeer gemotiveerd, getalenteerd etc.), in een financieel gelijkwaardige uitgangspositie te brengen. Echter in de praktijk is voor mensen met een urenbeperking het minimumloon onbereikbaar, om maar één gat in het sociale vangnet te benoemen.

Ik zou graag zien dat de hier voorgestelde principes voor inrichting van de financiële verhoudingen tussen diverse overheden ook worden betrokken op de financiële verhoudingen tussen overheden en burgers, dus dat ook het stelsel van sociale zekerheden volgens deze principes wordt ingericht.