wetsvoorstel verruiming fouilleerbevoegdheden

Wetsvoorstel ter verruiming van fouilleerbevoegdheden van de politie: burgemeester kan voor maximaal 12 uur een gebied aanwijzen waar de politie op (mondeling) bevel van (hulp)officier van justitie preventief fouilleert op wapens; burgemeester kan zo’n gebied ook in noodverordening aanwijzen; onderzoek aan kleding en tassen bij arrestatie; verruiming fouilleerbevoegdheden bij insluiting in politiecel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-04-2011
Einddatum consultatie 08-05-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Vergroting van de veiligheid op straat, in de wijken en in de openbare ruimte en veiligere arbeidsomstandigheden van het politiepersoneel. Een meer directe en effectieve aanpak van overlast, criminaliteit en agressie. Vergroting van de veiligheid in politiecellen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

burgers, politie

Verwachte effecten van de regeling

Burgers zullen vaker preventief worden gefouilleerd op wapens (aftasten van de kleding en doorzoeken van tassen en voertuigen). Politieagenten mogen arrestanten standaard fouilleren op wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij insluiting in politiecel vaker onderzoek aan en in het lichaam.

Doel van de consultatie

Burgers en andere belanghebbenden informeren en in de gelegenheid stellen om opmerkingen in te sturen over het conceptwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel.

Meer informatie

  • brief over wetsvoorstel nationale politie

  • doorlopende tekst met wijzigingen