Regeling aanpak flitskrediet

De Regeling aanpak flitskrediet voorziet er in dat financiële ondernemingen met vestiging in een andere lidstaat die via internet consumptief krediet aanbieden aan consumenten in Nederland, geen hogere kredietvergoeding in rekening mogen brengen dan is toegestaan op grond van het Besluit kredietvergoeding (de wettelijke rente verhoogd met 12 procentpunten).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-07-2019
Einddatum consultatie 02-09-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10743
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële ondernemingen en consumenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie toelichting op de regeling.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de conceptregeling kan worden gereageerd.

Downloads