Consultatie fiscaal verdragsbeleid en aanwijzing van laagbelastende staten

Door middel van deze consultatie wordt aan belangstellenden de gelegenheid gegeven om voor hen van belang zijnde aangelegenheden in relatie tot het fiscaal verdragsbeleid en de aangewezen laagbelastende staten onder de aandacht van het ministerie van Financiën te brengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-09-2018
Einddatum consultatie 22-10-2018
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De consultatie is breed opgezet. Zowel belangengroepen, werkgeversorganisaties, (internationaal opererende) bedrijven, belastingadviseurs, wetenschappers, NGO’s en alle andere geïnteresseerden worden uitgenodigd een reactie in te zenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten hangen af van de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt.

Waarop kunt u reageren

Aan belangstellenden wordt gevraagd te reageren op de vragen in het consultatiedocument.

Downloads

  • Beleidsnota

    Consultatiedocument fiscaal verdragsbeleid en aanwijzing van laagbelastende staten

Overige documenten

  • Bijlage 1: Fiscaal verdragsbeleid

  • Bijlage 2: Aanwijzing van laagbelastende staten