Consultatiedocument aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

De vennootschapsbelastingplicht van de open commanditaire vennootschap komt per 1 januari 2022 te vervallen, hierbij wordt voorzien in overgangsrecht. Daarnaast wordt het open fonds voor gemene rekening in de wet opnieuw gedefinieerd. Tevens wordt voorgesteld om voor een tweetal bijzondere situaties niet de huidige methode van kwalificatie van rechtsvormen, maar een aanvullende methode te gebruiken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 35 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: