Consultatiedocument aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

De vennootschapsbelastingplicht van de open commanditaire vennootschap komt per 1 januari 2022 te vervallen, hierbij wordt voorzien in overgangsrecht. Daarnaast wordt het open fonds voor gemene rekening in de wet opnieuw gedefinieerd. Tevens wordt voorgesteld om voor een tweetal bijzondere situaties niet de huidige methode van kwalificatie van rechtsvormen, maar een aanvullende methode te gebruiken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-03-2021
Einddatum consultatie 26-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze wetgeving heeft vooral betrekking op internationaal opererende ondernemingen, daarnaast kunnen beleggende burgers hiermee in aanraking komen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel leidt naar verwachting tot een afname van kwalificatieverschillen van rechtsvormen in internationale situaties. De administratieve lasten voor bedrijven en burgers zijn naar verwachting beperkt.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Bron: wetten.overheid.nl