Fink

Hoe kan informatie over de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf worden verbeterd, gestandaardiseerd en ontsloten? Deze vraag staat centraal in de pilot Fink, die voortvloeit uit het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering van 2014. In september 2015 is de pilot van start gegaan met de lancering van de website www.financieringslink.nl. De pilot loopt tot september 2016. De consultatie richt zich op de toekomst van Fink.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Kamerstuk toegevoegd, 6 december 2016

Minister Kamp informeert de Kamer oer de uitwerking van het actieplan, inclusief de nieuwen opzet van Fink.

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 december 2016

De Roadmap Fink bevat drie actielijnen voor de nieuwe opzet van Fink. De bevindingen van de pilot (evaluatie en consultatie) zijn opgenomen in de bijlage.